usługi

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferujemy pomoc w zakresie:

– procedur administracyjnych związanych z procesami budowlanymi (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, plany miejscowe), reprezentacją przed organami samorządowymi, administracją państwową, sądami administracyjnymi

– zastępstwo inwestorskie w procesach developerskich

– doradztwo w zakresie zgodności inwestycji z przepisami prawa o ochronie środowiska

– analizy biznesowo – prawne opłacalności przedsięwzięć developerskich

– doradztwo w zakresie przepisów dotyczących tworzenia sieci dystrybucyjnych pojazdów samochodowych w kontekście przepisów polskich i unijnych